{ "user": { "type": "identify", "data": { "id":"None", "user":{ "name": " ", "email": "", "signupDate": "", "permission": "no" } } }, "page": { "type": "page Viewed", "data": "" } }


WEBSİTESİ ÜYELİK FORMU KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10’uncu maddesi uyarınca Ganter Mağazacılık Ticaret Anonim Şirketi (“Biz”, “Ganter”) olarak sizleri (“Üye”), https://www.gant.com.tr alan adlı internet sitesi (“Websitesi”) üzerinden gerçekleştirdiğiniz Websitesi üyeliğiniz (“Üyelik”) esnasında ve Üye olarak Websitesi üzerinden gerçekleştireceğiniz alışverişleriniz esnasında elde edilen verilerinize ilişkin; kimliğimiz, kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız, kime ve hangi amaçla aktardığımız, hukuki sebeplerimiz, işleme yöntemlerimiz ve haklarınız konusunda bilgilendirmek isteriz:
 • Veri Sorumlusu: Atatürk Mahallesi Ertuğrul Gazi Sokak Metropol İstanbul Sitesi C2 Apt. No:2A/13 Ataşehir/İstanbul merkezinde kurulu 813705-0 sicil numaralı Ganter Mağazacılık Ticaret Anonim Şirketi

Kişisel verileriniz;

 • hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmekte,
 • doğru ve gerektikçe güncel tutulmakta,
 • işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü kullanılmakta ve
 • hukuka uygun olarak belirlediğimiz saklama süresi boyunca muhafaza edilmektedir.


Veri Kategorisi

Veri Türü

İlgili Kişi

İşleme Amacı

İşlememizdeki Hukuki Sebep

Toplama Yöntemi

Veri Aktarımı


Kimlik

Ad Soyad

Üye Olmak İsteyen Websitesi Ziyaretçisi

İlgili Kişi’nin Üyelik kaydının gerçekleştirilebilmesi

İlgili Kişi ile Üyelik sözleşmesinin kurulması için Ad Soyad verisini işlememizin gerekli olması

Üyelik formunun doldurulması vasıtası ile, otomatik

Uyuşmazlık halinde yetkili makamlar ile ve müşteri verilerinin tekilleştirilebilmesi amacıyla Eren Perakende ve Tekstil Anonim Şirketi ile paylaşılacaktır.


Websitesi Üzerinden Alışveriş Gerçekleştiren Üye

Mesafeli satış sözleşmesinin tarafının belirlenebilmesi

İlgili Kişi ile mesafeli satış sözleşmesinin kurulması için Ad Soyad verisini işlememizin gerekli olması

Sipariş formunun doldurulması vasıtası ile, otomatik

Uyuşmazlık halinde yetkili makamlar ile, İlgili Kişi’ye teslimatın yapılabilmesi amacıyla kargo firması ile ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla e- arşiv uygulaması ve sevk Kimlik irsaliyesi düzenlendiğinin ispatı kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığı ile ve müşteri verilerinin tekilleştirilebilmesi amacıyla Eren Perakende ve Tekstil Anonim Şirketi ile paylaşılacaktır.


İlgili Kişi’ye e-arşiv fatura düzenlenebilmesi

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na dayanılarak çıkarılan 509 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca e-arşiv fatura mükellefi olarak ‘faturada İlgili Kişi’nin Ad Soyad verisine yer verme’ hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için ilgili veriyi işlememizin zorunlu olması


İlgili Kişi’nin satın almış olduğu ürün ile ilgili sevk irsaliyesinin düzenlenebilmesi

Düzenlenecek irsaliyede ‘sipariş verenin Ad Soyad’ verisine yer vermemiz gerektiğinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 230. maddesinde açıkça öngörülmesi

Doğum Tarihi

Üye Olmak İsteyen Websitesi Ziyaretçisi

Üye’nin Üyelik için yaşının doğrulanabilmesi

İlgili Kişi ile Üyelik sözleşmesinin kurulması için Doğum Tarihi verisini işlememizin gerekli olması

Üyelik formunun doldurulması vasıtası ile, otomatik

Müşteri verilerinin tekilleştirilebilmesi amacıyla Eren Perakende ve Tekstil Anonim Şirketi ile paylaşılacaktır.


İletişim

E-posta Adresi

Üye Olmak İsteyen Websitesi Ziyaretçisi

Gerekli hallerde İlgili Kişi ile iletişime geçilebilmesi

Üye ile iletişime geçebilmek amacıyla E-Posta Adresi verisini işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması

Üyelik formunun doldurulması vasıtası ile, otomatik

İleti Yönetim Sistemi (İYS) üzerinden ticari elektronik ileti izinlerinin ve şikâyet süreçlerinin yönetilebilmesi kapsamında mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla İleti Yönetim Sistemi Anonim Şirketi ile, mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla e- arşiv uygulaması kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığı ile, ticari elektronik ileti gönderilebilmesi amacıyla E- Posta gönderme hizmeti alınan kuruluş ile ve müşteri verilerinin tekilleştirilebilmesi amacıyla Eren Perakende ve Tekstil Anonim Şirketi ile paylaşılacaktır.


Üye’nin izni doğrultusunda kendisine ticari elektronik ileti gönderilebilmesi

Üye’nin aydınlatılmış açık rızası


İlgili Kişi’nin şifresini unutması halinde şifre sıfırlama işlemi için gerekli yönlendirmenin yapılabilmesi

İlgili Kişi’nin Websitesi’ne erişimini tekrar sağlayabilmek amacıyla E-Posta Adresi verisini işlememizin sözleşmenin ifası için gerekli olması


Websitesi Üzerinden Alışveriş Gerçekleştiren Üye

İlgili Kişi’ye e-arşiv fatura gönderilebilmesi

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na dayanılarak çıkarılan 509 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca e-arşiv fatura mükellefi olarak ‘faturanın elektronik ortamda İlgili Kişi’ye iletilmesi’ hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için ilgili veriyi işlememizin zorunlu olması

Sipariş formunun doldurulması vasıtası ile, otomatik


Telefon Numarası

Üye Olmak İsteyen Websitesi Ziyaretçisi

Üye’nin izni doğrultusunda kendisine ticari elektronik ileti gönderilebilmesi

Üye’nin aydınlatılmış açık rızası

Üyelik formunun doldurulması vasıtası ile, otomatik

İleti Yönetim Sistemi (İYS) üzerinden ticari elektronik ileti izinlerinin ve şikâyet süreçlerinin yönetilebilmesi kapsamında mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla İleti Yönetim Sistemi Anonim Şirketi ile, elektronik haberleşme mevzuatının gerekliliklerini yerine getirmek amacıyla SMS gönderme hizmeti alınan elektronik haberleşme konusunda yetkilendirilmiş kuruluş ile, İlgili Kişi’ye teslimatın yapılabilmesi amacıyla kargo firması ile ve müşteri verilerinin tekilleştirilebilmesi amacıyla Eren Perakende ve Tekstil Anonim Şirketi ile paylaşılacaktır


Websitesi Üzerinden Alışveriş Gerçekleştiren Üye

İlgili Kişi ile gerekli durumlarda siparişi hakkında iletişime geçilebilmesi

İlgili Kişi ile gerekli durumlarda siparişi hakkında iletişime geçilebilmesi kapsamında Telefon Numarası verisini işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması

Sipariş formunun doldurulması vasıtası ile, otomatik


Adres

Üye

İlgili Kişi’nin gelecekteki sipariş işlemlerinin kolaylaştırılabilmesi

Müşteri memnuniyeti kapsamında İlgili Kişi’nin gelecekteki sipariş işlemlerinin kolaylaştırılabilmesi bakımından Adres verisini işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması

Adres bölümünün doldurulması vasıtası ile, otomatik

Müşteri verilerinin tekilleştirilebilmesi amacıyla Eren Perakende ve Tekstil Anonim Şirketi ile paylaşılacaktır.


Websitesi Üzerinden Alışveriş Gerçekleştiren Üye

İlgili Kişi’nin satın almış olduğu ürün ile ilgili sevk irsaliyesinin düzenlenebilmesi

Düzenlenecek irsaliyede ‘malın gönderileceği yer’ verisine yer vermemiz gerektiğinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 230. maddesinde açıkça öngörülmesi

Sipariş formunun doldurulması vasıtası ile, otomatik

Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla sevk irsaliyesi düzenlendiğinin ispatı kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığı ile, teslimatın yapılabilmesi amacıyla kargo firması ile ve müşteri verilerinin tekilleştirilebilmesi amacıyla Eren Perakende ve Tekstil Anonim Şirketi ile paylaşılacaktır.


İlgili Kişi‘nin satın aldığı ürünün belirtmiş olduğu adrese gönderilebilmesi

Mesafeli satış sözleşmesinin ifası için Adres verisini işlememizin gerekli olması


Müşteri İşlem

Sipariş Bilgisi

Websitesi Üzerinden Alışveriş Gerçekleştiren Üye

İlgili Kişi tarafından geçmiş sipariş bilgilerinin görüntülenebilmesi, sipariş takibinin ve sipariş ile ilgili gerekli işlemlerin yapılabilmesi

İlgili Kişi’nin mesafeli satış sözleşmesinden doğan cayma, iade gibi haklarını kullanması için Sipariş Bilgisi verisini işlememizin zorunlu olması

Siparişte bulunulması vasıtası ile, otomatik

Müşteri verilerinin tekilleştirilebilmesi amacıyla Eren Perakende ve Tekstil Anonim Şirketi ile paylaşılacaktır.


Pazarlama

Alışveriş Geçmişi

Websitesi Üzerinden Alışveriş Gerçekleştiren Üye

İlgili Kişi’ye e-arşiv fatura düzenlenebilmesi

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na dayanılarak çıkarılan 509 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca e-arşiv fatura mükellefi olarak ‘malın nevi, miktarı, fiyatı, vergi tutarı verilerine e-arşiv faturada yer verme’ hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için ilgili veriyi işlememizin zorunlu olması

Alışverişin yapılması vasıtası ile, otomatik

Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla e- arşiv uygulaması ve sevk irsaliyesi düzenlendiğinin ispatı kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığı ile ve müşteri verilerinin tekilleştirilebilmesi amacıyla Eren Perakende ve Tekstil Anonim Şirketi ile paylaşılacaktır.


İlgili Kişi’ye alışveriş alışkanlıklarına göre hizmet sunulabilmesi

Müşteri memnuniyetinin sağlanabilmesi doğrultusunda İlgili Kişi’nin alışveriş alışkanlıklarına göre hizmet sunabilmemiz bakımından ilgili veriyi işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması


İlgili Kişi’nin satın almış olduğu ürün ile ilgili sevk irsaliyesinin düzenlenebilmesi

Düzenlenecek irsaliyede ‘malın nevi, miktarı, fiyatı, vergi tutarı’ verisine yer vermemiz gerektiğinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 230. maddesinde açıkça öngörülmesi


Diğer

Cinsiyet

Üye Olmak İsteyen Websitesi Ziyaretçisi

İlgili Kişi’nin cinsiyetine göre kendisine ürün önerilebilmesi

İlgili Kişi’ye ürün önerisinde bulanabilmek kapsamında Cinsiyet verisini işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması

Üyelik formunun doldurulması vasıtası ile, otomatik

Müşteri verilerinin tekilleştirilebilmesi amacıyla Eren Perakende ve Tekstil Anonim Şirketi ile paylaşılacaktır.


Diğer

Favori Ürün

Üye

Üye’nin beğendiği ürünlere kolay erişim sağlayabilmesi

Üye’nin alışveriş deneyiminin kolaylaştırabilmesi kapsamında ilgili veriyi işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması

Ürünlerin favorilere eklemesi vasıtası ile, otomatik

Müşteri verilerinin tekilleştirilebilmesi amacıyla Eren Perakende ve Tekstil Anonim Şirketi ile paylaşılacaktır.

*Bu Aydınlatma Metni’nde yer alan tüm veri türleri, Website sunucu ve altyapı hizmeti alınan sağlayıcı şirket ile paylaşılmaktadır. Bu veri aktarımı, işlediğimiz veri türlerinin bir sunucuda barındırılması ihtiyacını karşılamak üzere sunucuların ilgili şirket bünyesinde bulunmasından kaynaklanmakta olup aktif bir veri transferi gerektirmemekte ve barındırma hizmetinin doğası gereği gerçekleşmektedir.
*Müşteri segmentasyonumuzun oluşturulması için işlenen tüm veri türleri; müşteri ilişkileri yönetimi, müşteri deneyimi yönetimi, yeniden pazarlama faaliyetleri, analiz çalışmaları, hedefli pazarlama ve kişiselleştirme çalışmaları, kullanıcı deneyimi testleri ve Website iyileştirme çalışmaları kapsamında, bu hizmetlerin alındığı kuruluşlar ile paylaşılmaktadır. Bu veri aktarımı, anılan hizmetlerin alınabilmesi amacıyla yapılmakta ve sağlanan hizmetin doğası gereği gerçekleşmektedir. Sayılan amaçlar dışında bir aktarım amacı söz konusu olursa bu Aydınlatma Metni gerektiği şekilde güncellenecektir.

Sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibi özetlenebilir:


Kişisel verilerinizin;

 • işlenip işlenmediğine,
 • işlenme amacına,
 • yurtiçine ya da yurtdışına aktarılmasına dair
bilgi edinme; • amacına uygun işlenmesini,
 • yanlış veya eksikse düzeltilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini,
 • ilgili sebepler ortadan kalktıysa imha edilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini ve
 • iuğradığınız zararların tazmin edilmesini
talep etme; • otomatik sistemlerce yapılan analizler sebebiyle aleyhinize çıkan sonuçlara


itiraz etme.

Yukarıda belirtilmiş olan hakları kullanımınıza dair beyanı, kimliğinizi tespit edici belgeler ve talep konusu ile beraber aşağıdaki kanallar vasıtasıyla tarafımıza iletebilirsiniz: • kvkk@ganter.com.tr adresine e-posta yolu ile güvenli elektronik imzalı ya da imzasız olarak iletmek suretiyle,

 • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabınızdan, ganter@hs03.kep.tr KEP adresine güvenli elektronik imza ile imzalamak suretiyle,

 • Atatürk Mahallesi Ertuğrul Gazi Sokak Metropol İstanbul Sitesi C2 Apt. No:2A/13 Ataşehir/İstanbul adresine elden teslim etmek veya noter ya da iadeli taahhütlü posta göndermek suretiyle.

Talebinizi 30 (otuz) günden fazla olmamak üzere en kısa sürede ve işlemin maliyeti olmadığı sürece ücret talep etmeksizin cevaplayacağımızı taahhüt ediyoruz.